Köp på Nätet Betalning

Hur Betalar jag Online

När du hittat en vara du vill ha och tagit reda på totalkostnaden hem till dörren så återstår hur den ska betalas. Överföra pengarna via din bank, kreditkort, PayPal eller betala vid leveransen?

Här har vi ställt samman en lista med de olika betalningsmetoder som är vanliga vid handel online samt en del tips om vad som kan vara bra att tänka på.

Kontokort eller Kreditkort: Betalning med konto- eller kreditkort är ett alternativ som erbjuds av de flesta seriösa e-handlare. Skillnaden mellan ett kontokort och ett kreditkort är att ett kontokort är kopplat till ett bankkonto som belastas direkt vid köpet medan en betalning med kreditkort kan jämföras med ett lån som man betalar i efterhand. Väljer du att betala med ett kreditkort får du ett extra skydd genom att köpet då omfattas av konsumentkreditlagen. Du kan då vända dig direkt till kreditgivaren med anspråk på återbetalning om till exempel varan inte levereras inom avtalad tid.

Att tänka på: Det du framförallt bör tänka på är att inte lämna ut kortuppgifter över en osäker anslutning. Kontrollera att webbsidan där kortuppgifterna ska lämnas börjar med https:// till skillnad mot en osäker anslutning som börjar med http://. En säker anslutning gör att kommunikationen inte kan "avlyssnas" av någon utomstående alltför lätt.

Säkerhetsmässigt är det är bra om företaget har en så kallad SSL-certifiering. Ett certifikat bör då synas tydligt på deras hemsida. SSL skapar en kanal mellan två datorer. När du skickar data till servern så krypteras den. SSL lägger även till digitala signaturer för att identifiera server och användare

Det kan också vara bra att kontrollera vilka rutiner företaget har för att hantera dina kortuppgifter. Vem eller vilka i personalen har tillgång till uppgifterna?

Många banker erbjuder idag tjänster för att genomföra säkra kortbetalningar på nätet. Det kan till exempel ske genom att en virtuell kopia av ditt kort skapas och som endast kan användas för föranmälda köp. Kontakta din bank om du vill veta mer om kortbetalningar online.

Banköverföring: Banköverföring är ett vanlig betalningsalternativ vid online handel över nationsgränserna. Om du betalar via en banköverföring behöver du inte lämna ut några känsliga uppgifter. Eftersom konsumentkreditlagen inte gäller vid banköverföringar har du inte samma konsumentskydd som när du betalar med ett kreditkort.

Att tänka på: Kontrollera att rätt mottagare som står som innehavare av bankkontot. Gör inte överföringar till bankkonton som innehas av en privatperson när du köper från ett företag.

Postförskott -Cash on Delivery: Ibland erbjuds även möjligheten att betala för varan i samband med att man tar emot den. Du slipper då riskera att en betald vara inte levereras. Det här alternativet kostar dock i regel mer än om du betalar i förskott. Postförskott är inte lika vanligt i övriga Europa som i Sverige.

Att tänka på: Kontrollera att paketet inte har några skador. Om det finns synliga skador på paketet, begär alltid att få kontrollera innehållet innan du tar emot och betalar för det. Alternativ om det finns andra tecken på skador till exempelvis klirrande läten om en försändelse med en gammal kinesisk urna, då lätet i sig självt kanske inte är den mest betryggande signalen.

Övrig betalningsförmedling: Det finns ett antal mer eller mindre säkra betalningsförmedlingstjänster på Internet. De mest välkända är PayPal och Western Union. PayPal är ett alternativ som får anses vara säkert och som används av flera väletablerade e-handelsföretag. Western Union erbjuder främst överföringstjänster till personer som redan känner varandra och deras tjänst lämpar sig därför inte för kommersiella köp.

Betalningar och leveranser kan vara problematiska. Säljare och köpare vet ofta inte om de kan lita på varandra. Därför föredrar många att använda sig av betalningsförmedlare, så kallade escrow-bolag, speciellt när det är fråga om dyra inköp. Betalningsförmedlaren fungerar som en neutral tredje part. Köparen betalar köpesumman till förmedlaren som sätter in den på ett speciellt konto. Därefter meddelar förmedlaren säljaren att pengarna är deponerade och att säljaren kan skicka varan. Köparen tar emot varan och inspekterar och meddelar sedan förmedlaren att sända pengarna till säljaren. Tyvärr finns det bedragare som utger sig för att vara ett escrow-bolag och man bör därför göra väldigt noggranna efterforskningar innan man anlitar ett bolag.  

Att tänka på: Bedragare har tidigare ofta hänvisat till att man skall använda Western Union för att betala det man har beställt. Western Union bör därför endast användas om man känner mottagaren och bör inte användas för att betala för en vara eller en tjänst.