Handel Online - Ehandel och trygg E-Handel

 

Här kommer lite uppdateringar om vilka kvalitets märkningar vi har inom Handel Online För närvarande. Obs detta är ingen komplett lista.

 

Certifierad E-handel

Handel Online trygghet

Företags hemsidor och ehandels sajter som är godkända enligt Certifierad E-handel kvalitetsmärks med denna symbol. Vilket i praktiken innebär att

  • Företaget är ej på ekonomiskt obestånd (relevanta betalningsanmärkningar eller kronofogdeskuld)
  • Företaget har ej ansökt om / är ej försatt i konkurs
  • Aktiebolagets styrelse har ej bytts ut senaste 6 månaderna
  • Företaget är ej listat pa Svensk Handels varningslista
  • Inga allvarliga klagomål från kunder finns olösta
  • Siten nyttjar kryptering där känsliga betaluppgifter skickas
  • Företaget/siten har antagit en personuppgifts och anti-SPAM policy och angett information om användandet av kakor (cookies)

 

 

Märkning av en certifierad ehandel sker med denna symbol. Datumet anger senaste tidpunkt då certifieringskraven kontrollerades och passerades. Detta är oftast dagens datum då vi dagligen följer status för våra krav; utestående kundklagomål, konkursrisk etc.

Krav för Certifierad E-handel
Föreningen tar fram och underhåller en oberoende kravstandard för Internet-butiker för att underlätta för allmänhet och kunder att bedöma hur trygg och tillförlitlig användningen av e-handelslösningen är. Detta gäller både webshopens IT-säkerhet och hur företaget bakom webshopen sköts för att klassas som seriös, trygg och pålitlig. Föreningen utser och godkänner de parter som har rätt att certifiera enligt fastställt regelverk.

Trygg e-handel finns till för kunden

Syftet med Trygg e-handel är att skapa tydligare, enklare och enhetligare riktlinjer för vad som gäller vid e-handel - både för dig som konsument men även för e-handlaren.

När du ser en Trygg e-handelssymbol i anslutning till en e-handlare skall du kunna lita på att du kan handla tryggt och säkert i webbutiken.

 

Trygg e-handel 12 punkter som måste vara uppfyllda

Nedanstående utgör det fundamentala grundkravet för att bli godkänd som en Trygg e-handelsbutik.

 

trygg Handel Online

Trygg e-handel

En Trygg e-handlare måste leva upp till de 12 punkter som ligger till grund för att få nyttja symbolen. Därefter besiktigas webbutiken av ett fristående företag för att se om e-handlaren har rätt att få utnyttja Trygg e-handelssymbolen på sin webbplats och i eventuell marknadsföring.

 

trygg Handel Online

Om en konsument klickar på symbolen skall denne komma till www.tryggehandel.se där de kan se status om den specifika e-handlaren samt vilka krav som ställs på denne. Kontrollen av e-handlaren är i första hand självsanerande, d.v.s. det är konsumenterna som rapporterar till Trygg e-handel om en godkänd e-handlare inte skulle leva upp till de uppställda kraven. Men Trygg e-handel kommer även att göra löpande stickprov för att kontrollera att kraven efterlevs.

 

 

Det är tydligt att kraven på handlarna ökar och ökar och lurendrejare får svårare och svårare och klara sig i varje fall som Ehandlare Online. Varje bransch gör sitt från Hälsokost Butik på nätet till Online Handel och att agera resolut mot tex en bluffaktura är något som gynnar oss alla och missgynnar de som inte hör hemma i branschen.

Handel online Hälsokost

 

29 maj 2015